Innovatieproject

Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen

Projectbeschrijving

Probleem

De agro-food sector staat voor de uitdaging om de transitie te maken van een lineair productiemodel naar een circulair voedselsysteem. Het huidige lineaire model draait nog grotendeels om het gebruik van inputs en leidt tot aantasting van bodem, water, lucht, landschap en biodiversiteit. In een circulair voedselsysteem worden biologische en materiële kringlopen gesloten om nutriënten en andere inputs zolang mogelijk in het systeem te houden. Deze nieuwe benadering leidt niet alleen tot een efficiënter grondstoffengebruik en vermindering van de milieubelasting, maar vormt ook het vertrekpunt voor innovatieve oplossingen en nieuwe meerwaarde strategieën.

Aanpak

Het primaire doel is het testen en praktijk klaar maken van circulaire voedselproductie systemen voor het verwaarden van organische reststromen uit de grondgebonden landbouw. Het FeedBackFarm concept is gebouwd en gaat uitgetest worden bij maatschap Kuiper. Voerresten uit het melkveebedrijf worden gebruikt om BSF larven te produceren. De voerresten worden aangevuld met kaaswei om de juiste vochtigheid van substraat te verkrijgen. Gedurende het project zullen ook een aantal andere stromen van organisch afval zoals horeca afval, of reststromen van potentiële cluster partijen getest worden. De larven hebben 2 outputs:

  1. Compost, dit kan gebruikt worden om grasland te bemesten.
  2. Larven, een hoogwaardige eiwitbron die gebruikt kan worden om vissen te voeren in een aquaponics systeem. Aquaponics is een systeem dat het water wat bemest wordt door faeces van vissen, gebruikt om de planten te bemesten. De planten nemen de meststoffen uit het water op en filteren op deze manier het water. Het water dat niet is opgenomen door planten stroomt weer terug naar de vissen en dan begint de cyclus opnieuw.

Resultaat

De proeftuin van FeedBackFarm doet onderzoek naar het verwaarden van organische restromen uit de grondgebonden landbouw en probeert daarmee de kringloop te sluiten in potentiële agrarische clusters. Daarbij worden de larven van black soldier flies (BSF) als ‘intermediair’ gebruikt om laagwaardige nutriënten uit de organische reststromen om te zetten in hoogwaardige eiwitten en vetten, die zullen dienen als voer voor visteelt (en in een vervolgstadium ook voor kippen en varkens). De excreties van de vissen worden op hun beurt weer gebruikt voor de bemesting van groenten die beide worden geteeld onder gecontroleerde condities (ook wel aquaponics genoemd).

Website: www.feedbackfarm.nl

 

Feed Back Farm

Projectleider

Jason Kiem
SmartCrops B.V.
06-2349 3867
contact@insectocycle.nl

Partner(s)

  • Kaas- en zuivelboerderij Kuiper