Innovatieproject

Gelders FoodValley Pig

Beschrijving project

Probleem

De varkenshouderij is in Gelderland kleinschaliger dan in andere provincies. De kostprijs is (mede vanwege mestafzetkosten) hoger dan in overige delen van Nederland. Uitbreidingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij wordt beperkt.
Bedrijven die op kostprijs niet kunnen concurreren moeten op zoek gaan naar een ander verdien model.
In het project FoodValley Pig is ervoor gekozen dat het model toegankelijk moet zijn voor een “doorsnee” bedrijf zonder grote investeringen voor huisvesting te hoeven doen. Meerwaarde wordt gecreëerd door verkoop aan keurslagers en een optimalisatie in de vierkantsverwaarding. Voor de varkenshouder gaat dat doorgaans maar om enkele varkens per week, vraag is hoe is dit volume te vergroten?

Aanpak

FoodValley Pig is uniek door de samenwerking tussen de partijen (boer – erfbetreders – slachterij – groothandel - consument). Zij hebben één gezamenlijk doel, namelijk het benutten van de expertise over de gehele breedte van de productiekolom.
Het product richt zich met name op smaak. Consumenten bepalen welke smaak- en kwaliteitseisen het product moet voldoen. Door keuzes in genetica en voeding wordt hier invulling aangegeven. In overeenstemming met varkenshouder wordt de beste keuze gemaakt. Proeven maken verschillen inzichtelijk en op basis wordt uiteindelijk de beste combinatie bepaald. Dat moet dan resultaten in varkensvlees dat uniek is in smaak en kwaliteit en herkenbaar voor de regio.

Verwacht resultaat

Een ketenconcept waarbij de gehele keten (van boer tot en met consument) is betrokken. Het concept is duurzaam toe te passen op gezinsbedrijven, waarbij de varkenshouder geen grote investeringen hoeft te doen, waarbij het varken volledig wordt benut. Dat levert een verantwoord product op, namelijk goed vlees dat met een unieke Gelderse smaak.

 

Website

food valley pig

Projectleider

Tom Ploeger
DLV Advies B.V.
06 - 51 58 71 32
t.ploeger@dlvadvies.nl

Partner(s)

  • Maatschap E.L. van de Fliert en D.G. van de Fliert-van de Glind - Terschuur
  • P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel B.V.
  • Slachterij Visser
  • Connecting Agri & Food