Innovatieproject

Gladiolen voor de toekomst

Beschrijving project

Probleem

De teelt van gladiolen in Limburg loopt terug doordat de gebruikte soorten gevoelig zijn voor droogrot.

Aanpak

Het ontwikkelen van innovatieve gladiolensoorten:

  • die bestand zijn tegen droogrot waardoor deze weer op de akkers in Limburg geteeld kunnen worden;
  • tevens dienen deze soorten goede groeikracht, mooie bloeiresultaten te hebben en beter bestand te zijn tegen beschadiging tijdens de oogst en het transport.

Verwacht resultaat

  • Een toename van de Limburgse gladiolenteelt.
  • Het behalen van aanzienlijke milieuwinst door een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.
  • Doordat telers minder op kostenreductie zijn gericht, kunnen zij zich weer richten op de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten en concepten waardoor een meerwaarde wordt gecreëerd.

 

Website

Gladiolen voor de toekomst

Projectleider

Marcel Duijkers
M.T.J. Duijkers - Castenray
06 - 53 33 05 04
info@marcelduijkers.nl

Partner(s)

  • Mts Nijenhuis
  • Van den Boomen Bloembollen bv.