Innovatieproject

HyCare 2.0

Beschrijving project

Probleem

De varkenshouderij kent op nationaal niveau een aantal uitdagingen vanwege het maatschappelijk debat. Op internationaal niveau loopt de Nederlandse veehouderij juist voorop op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De aandacht voor de gezondheid van mens en dier is een steeds belangrijker onderwerp. Er zijn 3 belangrijke risico’s waar het project op inspeelt:

 • antibioticaresistentie;
 • de uitstoot van schadelijke stoffen;
 • infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen (zoönosen).

Aanpak

Er wordt een totaalconcept (HyCare 2.0 genaamd) ontwikkeld, bestaande uit verschillende technieken voor waterbehandeling, luchtreiniging en monitoring & borging. Deze kunnen zowel samen als los ingezet worden. Dit concept stelt dat het de meest effectieve en efficiënte aanpak biedt voor de opzet van voor dier en mens duurzame en gezonde varkensstallen.

Verwacht resultaat

Een totaalconcept voor een duurzame, gezonde varkensstal. De focus ligt hierbij op de varkenshouderij omdat deze sector in Nederland voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Dit door:

 • vermindering van het gebruik van antibiotica door een gezonde en hygiënische leefomgeving te creëren en de weerstand van de dieren op natuurlijke wijze te verhogen;
 • de reductie van de emissie van schadelijke gassen, fijnstof en stank;
 • een verlaagde kans op infectieziekten door verspreiding via drinkwater en lucht ervan te voorkomen en door de weerstand van de dieren op natuurlijke wijze te verhogen.

 

Website

HyCare

Projectleider

Joost van den Borne
Schippers Europe B.V.
0497 - 388 937
j.vandenborne@schippers.eu

Partner(s)

 • KMWE Group B.V.
 • Jacco Hoekstra Consultancy
 • Seratech
 • De Vink V.O.F.
 • Finch Porc B.V.