Innovatieproject

Lasting Fields in de Praktijk

 

Beschrijving project

Probleem

Schaalvergroting en intensivering gaat gepaard met groei van mechanisatie en zwaarder materieel waardoor de bodemdruk en bodemverdichting toeneemt. Bovendien is door het veranderende klimaat het steeds vaker te nat om in oogstperiodes met zware machines het land op te gaan. Door de bodemverdichting gaat de bodemgezondheid achteruit, waardoor gewassen minder vitaal zijn en daarom meer gewasbescherming en bemesting nodig hebben.

Aanpak

Dit project omvat het ontwikkelen en testen van een drie- tot vijftal prototypen werktuigen voor enkele bewerkingen in een teelt. De uit dit project verkregen kennis en ervaring kan vervolgens worden gebruikt als “opstap” naar een grotere en volledige range van werktuigen voor alle mechanische handelingen zoals grondbewerking, zaaien, planten, gewasverzorging en oogsten.
De basis is een werktuigendrager waaraan, afhankelijk van de uit te voeren bewerking, de noodzakelijk modules (bewerkingsmachines) worden gekoppeld, Onderzocht worden de mogelijkheden van: sterke maar vooral lichte constructies; alternatieve aandrijfsystemen (elektrisch, door biogas of CO² neutrale energie) en de opslag van energie (accu / batterij systemen).

Verwacht resultaat

De ontwikkeling van onbemande / autonome / zelfrijdende landbouwwerktuigen welke dan in de praktijk worden getest. Doel hiervan is:

  • het realiseren van energiebesparing;
  • zorgen voor een geringere bodemdruk;
  • verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting;
  • een vitale groei van gewassen;
  • een efficiënte inzet van arbeid.

Hierdoor kan grootschalige voedselproductie op een ecologisch én economisch verantwoorde wijze worden gerealiseerd.

 

Website
http://www.lastingfields.com/concept.php  
https://youtu.be/Qv2vtiQhKMI 

Lasting Fields

Projectleider

Jetze Kempenaar
Stichting Future Food Production
06-2254 9453
jetze@jetzemc.nl

Partner(s)

  • Joos Poppe / Poppe Landbouw
  • Digni van den Dries / Metamorphosis biologisch akkerbouwbedrijf
  • Jacob Vos / Agrarisch Loonbedrijf fa. Vos
  • Wim Steverink / Steverink Techniek B.V.