Innovatieproject

Maïsteelt in blijvend grasland, klimaatvriendelijk én vrij van glyfosaat

Projectbeschrijving

Probleem

Er is al veel bereikt in de systeemaanpassing van maïsteelt met niet-kerende grondbewerking. Daarmee worden al veel maatschappelijke doelen bereikt. Er is een nog bestaand knelpunt: continuïteit maïsopbrengst zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen (glyfosaat voor terugzetten ondergewas), daarmee kunnen ook de gewenste bodembiodiversiteitsdoelen nog niet worden behaald. Resterende landbouwkundige knelpunten zijn:

  • Competitie tussen gras en maïs in de eerste fase van de groei
  • Nutriëntencompetitie
  • Watercompetitie
  • Lichtcompetitie

Aanpak

  • Het eerste jaar is gericht op inventarisatie van de mogelijkheden en begrijpen van concurrentie tussen mais en grondbedekker.
  • In het tweede jaar worden de 6 meest kansrijke combinaties getest op het gebied van maisras, grondbedekker, methode verminderen concurrentie grondbedekker en extra N / water
  • Bij het project Grondig boeren met maïs op Marwijksoord wordt een demonstratie aangelegd, waardoor een kennisbrug geslagen wordt tussen projecten. De infrastructuur van Marwijksoord wordt benut om het systeem onder de aandacht te brengen.

Resultaat

Na het POP3 project “Maïsteelt met ondergrondse strokenploeg. Emissiebeperking Drenthe” wordt een vervolgstap ondernomen in de ontwikkeling van maïsteelt in een permanent ondergewas met niet-kerende grondbewerking. De focus van dit project: omgang met concurrerend gewas zónder tijdelijk doodspuiten van het gras als ondergewas (glyfosaatvrij) en verdere ontwikkeling van minimale grondbewerking. Het resultaat is emissiebeperking nitraat en herbiciden naar het water, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie én verbeteren (bodem)biodiversiteit.

Website

 

Projectleider

Joachim Deru
Louis Bolk Instituut
0343-523 860
j.deru@louisbolk.nl

Partner(s)

  • Henk Pol - Machineontwikkelaar
  • Nordic Maize Breeding
  • Marleen Lamain - Weister Klap Advies