Innovatieproject

Maisteelt met ondergrondse strokenploeg

Beschrijving project

Probleem

Structurele problemen in de maisteelt (nitraatuitspoeling, verlies bodem organische stof, afname biodiversiteit en bodemdegradatie) vragen om een structurele oplossing. De ondergrondse strokenploeg als vorm van niet-kerende grondbewerking is specifiek ontwikkeld voor de maisteelt in (Noord) Nederland en is in potentie een antwoord op deze problemen. Belangrijke vraagstukken voor Drenthe zijn momenteel rond de bemesting: hoeveel N komt er vrij bij een verminderde grondbewerking, hoeveel moet nog worden bijbemest?

Aanpak

  • Systeeminnovatie maisteelt door verminderde grondbewerking om zo tot emissiereductie van N te komen;
  • Behoud van bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit;
  • Behoud van bodem organische stof en organische C;

  • Verbetering van klimaatadaptatie (waterregulatie);

  • Doorontwikkeling van een machine voor ondergronds ploegen welke zorgt voor zodebehoud en verminderde mineralisatie.

Verwacht resultaat

Teelttechnische aspecten (met name bemesting) van de ondergrondse strokenploeg zijn verder uitgewerkt, met vergelijkbare maisopbrengsten als met traditioneel ploegen. Streven is dat deze maatregel door de melkveehouderijpraktijk in Drenthe wordt omarmd. Dit heeft als maatschappelijk voordeel: minder nitraatuitspoeling, beter behoud van organische stof en bodemstructuur en verbeterde waterregulatie.

 

Website
Website Maïsteelt in stroken

Artikelen
Nieuwe Oogst: Ondergronds ploegen bij maïsteelt onderzocht

RTV Drenthe: Drentse uitvinding genomineerd voor innovatieprijs

Jaarrapport 2016 Duurzaam bodembeheer maïs

maisteelt met ondergrondse strokenploeg

Projectleider

Joachim Deru
Louis Bolk Instituut
0343-523 860
J.Deru@Louisbolk.nl

Partner(s)

  • Melkveehouderij Linthorst
  • Melkveehouderij Dunning-Sijne
  • Henk Pol