Innovatieproject

Naar een rendabele sojateelt in de Veenkoloniën

Beschrijving project

Probleem

Voor de voorziening van eiwitrijke plantaardige grondstoffen is Europa in belangrijke mate afhankelijk van geïmporteerde soja of op soja gebaseerde grondstoffen. Een toename van de teelt van eiwitrijke plantaardige producten in Europa zelf dient die afhankelijke positie te verminderen. De beste vervanging van import soja is die geteeld in eigen land. Voor het Veenkoloniale bouwplan is daarnaast een extra rotatievrucht een welkome aanvulling op het intensieve bouwplan.

Aanpak

Met een zestal gemotiveerde telers uit de Veenkoloniën worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd.

  • Ras- en teelt onderzoek dat vaststelt welk ras het meest geschikt is voor de Veenkoloniën om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan eisen als vroegrijpheid, eiwit- en vocht percentage, kwaliteit, opbrengst per hectare etc.
  • Markt- en keten onderzoek om daarmee de toegang tot de markt te vergroten en te diversifiëren. Om de business-case positief te krijgen zal eerst de focus komen te liggen op humane afzetkanalen (soja drink, vleesvervangers e.d.). Daarna wordt gekeken naar afzetkanalen voor diervoeding.
  • Kennisontwikkeling waarbij gedurende het gehele project (internationale) kennis wordt vergaard én gedeeld met andere telers. Om hierin stappen te kunnen maken is het noodzakelijk om kennis vanuit andere landen binnen te halen.

Verwacht resultaat

In dit project wordt de teelt van soja in de Veenkoloniën naar een niveau gebracht dat het gewas een vaste waarde in de rotatie heeft en dat in een substantiële omvang. Hierbij wordt een markt bediend die de rentabiliteit ervan ondersteunt. Tevens wordt in de rotatie een vlinderbloemig gewas geïntroduceerd dat atmosferische stikstof vastlegt en daarmee het Veenkoloniale bouwplan verduurzaamt.

 

Website

https://www.agrifirm.nl/veenkolonien

Naar een rendabele sojateelt

Projectleider

Henk Vermeer
Agrifirm
06 - 33 04 68 22
h.vermeer@agrifirm.com

Partner(s)

  • Zes telers