Innovatieproject

Ontwikkeling mest indampinstallatie

Beschrijving project

Probleem

De mestafzetkosten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en maken een wezenlijk onderdeel uit van de kosten in de veehouderij. Het verlagen van de kosten van mestverwerking en -afzet is een noodzakelijke voorwaarde om het verdienmodel van de veehouderij te versterken, de druk op het milieu te verlagen, meer ruimte te bieden voor investeringen in duurzaamheid en de economische gevolgen van een slechte marktsituatie voor veehouders te verlichten.

Aanpak

  • Op de locatie waar dit project wordt uitgevoerd zijn reeds verschillende mestverwerkingstechnieken aanwezig. De drijfmest kan worden gescheiden en de dikke fractie kan goed worden verwaard. De verwaarding van de dunne fractie is echter nog niet optimaal. Op dit moment zijn er nog geen indampinstallaties als deze beschikbaar.
  • Na het project kan de techniek en het mestproduct worden uitgerold worden bij andere agrarische ondernemers. Men denke aan veehouders die worstellen met hun mestoverschot en vollegronds tuinders die een kwalitatief hoogstaand mestproduct willen gebruiken voor een gezonde bodem en een optimale groei van gewassen.

Verwacht resultaat

  • De ontwikkeling van indampinstallatie voor de dunne fractie mest.
  • Deze fractie kan na het proces van microfiltratie, omgekeerde osmose en een ionenwisselaar, worden ingezet voor het produceren van een mineralenconcentraat.
  • Dit concentraat dient bruikbaar te zijn als organische meststof, zodat het daarmee de potentie heeft om als kunstmestvervanger op de markt te worden gebracht.
  • Daarnaast draagt ook het organische stofgehalte bij aan de meerwaarde van het product.
    De verwerking en verwaarding van het gehele product mest is echter wel belangrijk om een rendabele exploitatie van de biomassa-installatie tot stand te brengen.

 

Website
http://www.ecoenergy-oirschot.nl/

Projectleider

Bert Rijnen
Eco-Energy Oirschot B.V.
0499 - 310840
bertrijnen@heydehoeve.nl

Partner(s)

  • DLV intensief advies B.V.
  • ZLTO