Innovatieproject

Real Management in de Bollen, data gedreven kweken en broeien van bloembollen

Beschrijving project

Probleem

Om een rol te kunnen blijven spelen in de tulpensector, is het noodzakelijk om data sciences te gaan toepassen in de bedrijfsvoering. Er is behoefte aan een data science systeem dat alle informatie uit de bedrijfsprocessen verzamelt en het management ondersteunt in de operationele, tactische en strategische bedrijfsvoering. Hiermee blijft de bollensector in Nederland een belangrijke speler in een wereld die steeds hogere eisen stelt, die meer en meer gedigitaliseerd wordt en waarin de partijen in de ketens verbonden worden met e-commerce netwerken.

Aanpak

Er worden twee deelsystemen ontwikkeld:

 1. Interface Systeem: een systeem om de data vanuit alle deelsystemen (elk met hun eigen datastructuur) te kunnen verzamelen en om deze data geüniformeerd door te sturen naar het managementinformatie gedeelte.
 2. Management Informatie Systeem: een systeem waarin de verzamelde data opgewaardeerd wordt tot management informatie. 

Er worden verschillende deelapplicaties ontwikkeld, zoals:

 • Monitoring & Alarmering (een alarmeringssysteem om in een zeer vroeg stadium afwijkingen te constateren).
 • Visuals & Dashboards (voor dagelijks management, bottlenecks op te lossen, om mensinzet te coördineren, etc.).
 • Business Management (voor operational management om scenario’s te toetsen. Dit om bij voorbeld om activa en energie efficiënter te verbinden, ideale bedrijfssnelheid/belasting te onderzoeken, reststromen efficiënter af te wikkelen, etc.).
 • Business Case Management (voor specifieke strategische vraagstukken, zoals specifieke investeringsvraagstukken, marktanalyses, longitudinale cultivarstudies, etc.).

Verwacht resultaat

Een innovatieve, integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering voor bollentelers en –broeiers. 

Website

 

REAL Management Karel Bloembollen

Projectleider

Erna van der Lugt
Blue-bi Systems Softwareontwikkeling
0228 - 512142
e.vanderlugt@bluebisystems.nl

Partner(s)

 • Raadgevend Bureau ’t Grote Oost
 • Karel Bolbloemen B.V.
 • M.J.M. de Wit Bloembollen en Bolbloemenbedrijf B.V.
 • De Hout Bolbloemen B.V.
 • Ruijter Bloembollen B.V.,
 • Bercomex Marketing B.V.
 • Clusius College Groene MBO onderwijsinstelling,
 • Stichting Greenport NHN
 • Oege Doornbos