Innovatieproject

Renovatie varkensstallen

Beschrijving project

Probleem

Zonder nieuwbouw is het lastig om bestaande varkensstallen emissiearm en stofarm te maken. Hierdoor blijft de verduurzaming van de varkenssector achter.

Aanpak

De betrokken partners gaan aan de hand van een nieuw economisch verdienmodel werken aan verduurzaming van het varkensbedrijf in Geldermalsen. Deze kenmerkt zich door een antibioticavrije, emissiearme en stofarme productie en een energieleverende bedrijfsvoering.

Verwacht resultaat

  • Bewijs dat het mogelijk is dat de betrokken partners samen met de varkenshouder, in staat zijn om met bestaande varkensstallen, op een rendabele wijze binnen de bestaande vergunning te renoveren; dus zonder nieuwbouw.
  • Daarnaast bewijs dat stalrenovatie niet alleen een bedrijfseconomische en strategische verbetering is voor het varkensbedrijf, maar tevens een oplossing biedt voor het verduurzamingsvraagstuk van de varkenshouderij.
  • Een nieuw perspectief voor de aanpak van de problematiek van fosfaatverzadigde gronden.

Website: http://www.jovas.nl/ 

Varkensstal

Projectleider

J. van Schriek
Jovas Agro International B.V.
0314 - 667773
info@jovas.nl

Partner(s)

  • V.O.F. Grandia Hoeve