Innovatieproject

Schone teelt op basis van druppelirrigatie

Projectbeschrijving

Probleem

De effectiviteit van het toedienen van water via druppelslangen is aangetoond. De effectiviteit van de toevoeging van mineralen, (groene) gewasbeschermingsmiddelen en/of biostimulanten in een geïntegreerd teeltsysteem is nog niet aangetoond. Het gaat dus om het ontwikkelen van een optimaal en duurzaam totaal teeltsysteem waarbij ook beslissingsondersteunende systemen worden ingezet.

Aanpak

Aanleg praktijktest velden (6 stuks) met varianten in het teeltsysteem: 4-5 verschillende duurzame systemen. De verschillen bestaan uit andere toevoegingen, gebruik van een BOS, andere plantsystemen etc. Allemaal gericht op meer met minder en om te komen tot een praktische en renderend totaal teeltsysteem. Ter referentie zal een gangbare variant aangelegd worden. Per variant wordt de opbrengst en kwaliteit en de totale input worden bepaald. In overleg met de waterschappen zal nagegaan worden of er metingen mbt uit en afspoeling gedaan kunnen worden.

Resultaat

Naar een geïntegreerd systeem van toediening van mineralen, (groene)gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten op basis van een druppelirrigatiesysteem en waarschuwingssystemen. In de afgelopen 4 jaar zijn er op verschillende locaties goede resultaten geboekt met optimaal water gebruik met een zo minimale belasting voor milieu, omgeving en gewas. Om het systeem rendabel te krijgen wordt het praktijkonderzoek uitgevoerd.

Website

https://youtu.be/SwX_Ie1Dwxo

https://agrarischwaterbeheer.nl/content/schone-teelt-op-basis-van-druppelirrigatiesysteem

Foto: Jorg Tonjes

 

Druppelirrigatie

Projectleider

Jacob Dogterom
Delphy BV
06-5338 9507
j.dogterom@delphy.nl

Partner(s)

  • Mts Speelman uit Tweede Exloermond
  • Mts Speelman uit Tweede Exloermond
  • Gert Veninga uit Hijken
  • Mts Bergsma uit Boijl
  • J. Beijerink uit Schoonloo
  • Landbouwbedrijf Arends uit Warfstermolen