Innovatieproject

Smart Insect-farming

Projectbeschrijving

Probleem

 Protix is het eerste bedrijf dat er dankzij innovatieve technologieën in geslaagd is om hoogwaardige insectproducten te produceren op een natuurlijke en circulaire manier. Deze insecten, die groeien op plantaardige reststromen, worden verwerkt tot eiwitten, vetten en meststoffen voor diervoeder- en landbouwproducten. Kostprijs is een belangrijke concurrerende factor. Om voldoende te kunnen concurreren in deze sectoren is het voor Protix van belang dat de productiekosten omlaag worden gebracht.

Aanpak

De projectpartners zullen een smart insect-farming systeem ontwikkelen wat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen: 

  • Vision systemen die het aantal en de grootte van de insectlarven tijdens het kweken en opfokken tellen om zo inzicht te krijgen tussen de input en output van het productieproces.
  • Een sensorensysteem voor het productieproces waarmee reststromen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en waardoor de uitstoot van emissie wordt verminderd.
  • Een measurement en control software die de data combineert, analyseert en inzichtelijk maakt om het productieproces zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk neer te zetten.
  • Vision-module voor de fenotypering van insecten waarmee de beste erfelijke eigenschappen van insecten geselecteerd om daarmee verder te kweken en de eiwitopbrengst te verhogen.

Resultaat

Het doel van dit POP3-project is de ontwikkeling van een smart insect-farming systeem waarmee Protix duurzamer, slimmer en efficiënter insecten kan kweken. Hierin staan de volgende ontwikkelingsdoelen centraal:

  1. Het verduurzamen van de insectenkweek door een productieproces te ontwikkelen dat zo min mogelijk energie verbruikt en zo min mogelijk afval creëert per kilo eindproduct.
  2. Bijdragen aan de vorming van een circulaire voedingsstroom in Noord-Brabant en het tot waarde brengen van reststromen door ze zo efficiënt mogelijk in te zetten als voedingssubstraten voor insecten.

Website:  www.protix.eu 

Smart insect farming

Projectleider

Eric Schmitt
Protix B.V.
0162-782 501
Eric.Schmitt@protix.eu

Partner(s)

  • Beltech B.V.,
  • Hendrix Genetics Research, Technology & Services