Innovatieproject

SoMyco

Beschrijving project

Probleem

Soja is een relatief makkelijk en zeer eiwitrijk gewas dat onder andere als grondstof voor vleesvervangende producten wordt gebruikt. Het wordt nu nog grotendeels vanuit met name Noord- en Zuid-Amerika geïmporteerd , waarmee de ecologische voetafdruk groot is. Er zijn kansen om de teelt van soja in Nederland te vergroten en daarmee het bouwplan in de akkerbouw te verbreden. Wat betreft de saldo’s moet soja echter concurreren met akkergewassen zoals graan en aardappelen. Een optimale opbrengst is dus een behoorlijke uitdaging.

Aanpak

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en beproeving onder praktijkomstandigheden. Op drie percelen in Drenthe en Groningen zijn proefvelden met soja gezaaid, waarvoor gebruikt is gemaakt van het ras Abelina. Daarbij wordt gebruikt gemaakt twee innovaties:

  • de ontwikkeling van een mycorrhiza granulaat om de weerbaarheid van de planten te vergroten en de gemiddelde teeltopbrengst te verhogen van 2,5 naar 3,5 ton sojabonen per hectare;
  • de ontwikkeling van een mobiele pers voor koud persen van sojabonen met hoog rendement. De agrariër kan daarmee de sojabonen binnen zijn eigen bedrijf opwaarderen naar olie en eiwit voor menselijke consumptie.

Verwacht resultaat

  • Komen tot een mycorrhiza granulaat ter verhogen van de weerbaarheid en de opbrengst van soja.
  • Daarnaast komen tot de ontwikkeling van een mobiele pers voor het koud persen van sojabonen.
    Van beiden innovaties wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het vergroten van het soja areaal in de Veenkoloniën.

 

Website
https://www.mycelco.nl/project-somyco/

Somyco

Projectleider

Roland van Driel
Mycelco. Solutions by Nature
06 - 50 55 56 48
R.vandriel@mycelco.nl

Partner(s)

  • Autark Energy Systems B.V.
  • Maatschap Pol – v/d Meulen
  • G.G.L Luijten