Innovatieproject

Soortenrijk Grasland Limburg

Beschrijving project

Probleem

De soortenrijkdom van het grasland op melkveebedrijven neemt af. Ook op de zandgronden in midden Limburg. Kort door de bocht gesteld resteert enkel weidegrond met louter Engels raaigras. Uit oogpunt van productie lijkt dit een optimale situatie. Ondersteunende diensten vanuit de bodem worden echter zo niet goed benut, waardoor meer externe input nodig is en minder veerkracht bij bijvoorbeeld weersextremen.

Aanpak

  • Komen tot een Living lab van melkveehouders welke dient als kennisinstelling, adviseur, zaadteeltbedrijf en dierenarts.
  • Een kwantitatief en kwalitatief stabiele productie van grasland op zandgrond in Limburg door de introductie van weidekruiden, vlinderbloemigen en meerdere soorten grassen.
  • Werken aan meer biodiversiteit (ondergronds en bovengronds), betere veegezondheid, minder uitspoeling van nutriĆ«nten (betere benutting/minder kunstmest), betere klimaatadaptie bij piekbuien plus droogteperioden en een meerwaardecreatie product.

Verwacht resultaat

Deelnemers aan het project gaan ervaring opdoen met de introductie en teelt van weidekruiden voor zowel weide- als maaipercelen. daarmee gaan zij ook inzicht verwerven in hoe die in de productie van (ruw)voer kan worden ingepast.
Er is wordt een infrastructuur voor verdere monitoring ontwikkeld.

 

Website
www.louisbolk.nl  
http://www.louisbolk.org/downloads/3258.pdf  
http://www.louisbolk.org/downloads/2682.pdf  
http://www.louisbolk.org/downloads/2680.pdf

soortenrijk grasland limburg

Projectleider

Pieter van Melick
Melick Melkveehouderij
06 - 12 44 43 59
pvmelick@lltb.nl

Partner(s)

  • G.A.H.J. Kemper Mmelkveehouderij
  • M.A.J. Bongers Melkveehouderij
  • Antonissen Agrarisch Advies / Henk Antonissen
  • Louis Bolk Instituut / Jan-Paul Wagenaar
  • DSV Zaden / Jos Deckers