Innovatieproject

Stikstof Telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve akkerbouw

Projectbeschrijving

Probleem

In het project ‘Planty Organic’ is de Proof of Principe aangetoond van een biologisch akkerbouwbedrijf op basis van 100% eigen stikstofwinning middels maaimeststoffen en met gebruik van niet-kerende grondbewerking. Het resultaat is een systeem met zeer hoge stikstof efficiëntie, zeer geringe klimaatimpact, zeer lage milieulast en een hoge biodiversiteit. De eindresultaten van Planty Organic zijn zeer veelbelovend maar het ontbreekt nog aan een essentieel deel van de onderbouwing. Dat is de rol en grootte van de interne stromen van stikstof, organische stof en fosfaat. Waarom werkt dit innovatieve akkerbouwsysteem zo goed en is het overdraagbaar aan collega akkerbouwers?

Aanpak

Op de proefboerderij worden drie methodieken (volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking, overig biologisch, gangbare akkerbouw) met elkaar vergeleken, gemonitord en gedemonstreerd. Daarnaast neemt akkerbouwer Bakker Bio deel aan het project met twee proefvelden. De volgende acties worden uitgevoerd:

  • Verdere kwantitatieve onderbouwing van de ‘stock and flow’ van het beoogde systeem.
  • Vergelijking van de systeemprestaties met overig biologische teelt en gangbare teelt.
  • Verkenning van de economische dimensie van het beoogde systeem.
  • Uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring.

Resultaat

In het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. De systeemprestaties worden vergeleken met die van overig biologische teelt en gangbare teelt.

Website: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/01/22/telen-met-zelfgeproduceerde-stikstof-lukt

Bij de foto: Mengteelt Tarwe/Veldboon zorgt deels voor eigen stikstofvoorziening.

Stikstof telen

Projectleider

Geert-Jan van der Burgt
vd Burgt Agrarische Diensten
06-2551 2711
gjvanderburgt@gmail.com

Partner(s)

  • Michiel Bus - Stichting BioWerk
  • Jan Willem Bakker - Bakker Bio