Innovatieproject

Testfaciliteit Gezonde varkensvleesketen

Beschrijving project

Probleem

De marktpositie van varkenshouders en de varkensvleesketens in een anonieme markt is zwak. Die kan worden versterkt als naar supermarkten en consumenten kan worden aangetoond dat een product onderscheidend en zelfs uniek is middels metingen en via certificaten.

Aanpak

  • In het project Testfaciliteit gezonde varkensketen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mobiel laboratorium, dat op locatie voer, water, mest, reinheid en stalklimaat analyseert. Voordeel ten opzichte van een ‘vast’ laboratorium is dat de resultaten meteen beschikbaar zijn.
  • Twee voorbeeldstallen worden eerst ingericht met meetapparatuur en vervolgens opgewaardeerd tot proefstallen. Hier kunnen ook derden proeven uitvoeren.
  • Op termijn komt er een integraal certificeringssysteem waarmee richting supermarkten en consumenten wordt aangetoond dat het vlees veilig is, de arbeidsomstandigheden goed zijn en voor de direct omwonenden geen overlast wordt veroorzaakt.

Verwacht resultaat

  • In ketenverband wordt een vorm van varkenshouderij gerealiseerd die gezond is voor mens en dier.
  • De marktpositie van een onderscheidend product wordt versterkt.
  • Een garantiesysteem wordt ontwikkeld, onder andere door metingen en via certificaten.

 

Website
https://www.zlto.nl/projecten/testfaciliteit-gezonde-varkensvleesketen

varkensvlees

Projectleider

Peter Paree
ZLTO
06-2121 2435
peter.paree@zlto.nl

Partner(s)

  • De Hoeve B.V.
  • Kewi Services
  • Vewi Techniek
  • Mts. Verhoeven