Innovatieproject

Vruchtbare Kringloop Overijssel: innovatie door samenwerking

Beschrijving project

Probleem

De nutriënten kringloop in de regionale melkvee sector is niet gesloten; de bodem- en waterkwaliteit is onvoldoende.

Aanpak

 • In het kader van DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) wordt in het doorlopende project een innovatieve combinatie gemaakt van het ontwikkeling en praktijkrijp maken van nieuwe modules / producten, een provincie-breed basisprogramma naast een gebiedsgerichte aanpak.
 • Er wordt nauw samen gewerkt tussen agrariërs en diverse partijen als waterschappen, het waterbedrijf Vitens, de Universiteit Wageningen, voerleveranciers en andere relevante experts op gebied van innovatie en bedrijfsvoering.

Verwacht resultaat

 • Ecologische en economische verduurzaming van de voedselproductie.
 • Verbetering van de bedrijfsvoering van melkveehouders om zo een optimale nutriënten kringloop te creëren en de bodem- en waterkwaliteit en -beschikbaarheid te verbeteren
 • Met de data wordt input te geleverd voor beleidsmakers.

 

Website
http://agrarischwaterbeheer.nl/content/vruchtbare-kringloop-overijssel

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Projectleider

Bert Muller
Agroaccent
06 - 11 18 48 48
bert.muller@agroaccent.nl

Partner(s)

 • Waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel
 • Agrifirm Feed B.V.
 • ForFarmers
 • Rabobank Vaart en Vechtstreek
 • Vitens
 • Friesland Campina