Innovatieproject

Waterbeddroger

Beschrijving project

Probleem

Van Lin wil restproducten vanuit de akkerbouw en vollegrondsgroenten op het eigen bedrijf bewerken en drogen. Dit levert meerwaarde op voor de akkerbouwer en bespaart ook transportkosten. Maatschappelijke voordelen zijn vermindering van het fossiele brandstof verbruik en het hergebruiken van afvalstromen uit de akkerbouw.

Aanpak

Met een technologiebedrijf, een lokale groenteverwerker en een grootschalig verwerker wil men een bewerkings - en drogingstechniek ontwikkelen waarvan het droogproduct bedoeld is voor de pet food industrie. Het project bestaat uit twee delen

  1. investeren in een waterbeddroger met aan- en afvoersysteem, luchtwasser en warmtewisselaar;
  2. de technische ontwikkeling van de droger.

Verwacht resultaat

Een bedrijfsklaar systeem voor bewerking en droging van reststromen vanuit de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Ontsluiting van de markt van pet food met producten van plantaardige oorsprong.

 

Website

Waterbeddroger

Projectleider

John van Lin
Loonwerk & Grondverzet Van Lin V.O.F.
0485 - 341275
loonbedrijfvanlin@hetnet.nl

Partner(s)

  • European Evaporation Systems B.V.
  • Laarakker Groenteverwerking,
  • Duyne B.V.