Innovatieproject

Zeewier in gezonde melkveehouderij

Beschrijving project

Probleem

De druk groeit om methaan uit de veehouderij te reduceren. In Nederland is de melkveehouderij de voornaamste bron van agrarische methaan uitstoot. Het voeren van zeewiersupplementen lijkt daarbij veelbelovend, maar er is nog weinig onderzoek naar de haalbaarheid ervan gedaan.

Aanpak

De praktische toepasbaarheid van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt onderzocht. Het onderzoek naar de waarde van wieren als supplement in het voer voor melkvee wordt via de volgende stappen uitgevoerd:

 • Uitvoeren van deskresearch.
 • Laboratoriumonderzoek naar de chemische samenstelling van wieren en inhoudsstoffen die de methaanvorming in runderen beïnvloeden.
 • Modelsimulaties om effecten waar mogelijk kwantitatief in te schatten.
 • In vitro onderzoek naar fermentatiesnelheid en methaanvorming.
 • In vivo proef: evaluatie in groepen melkkoeien.

Verwacht resultaat

 • De praktische toepasbaarheid van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt in beeld gebracht.
 • De werkingsmechanismen van verschillende wieren op het gebied van melkproductie, recource use efficiency en methaan emissies, wordt op papier en in de praktijk onderzocht. Behoud van diergezondheid en -welzijn zijn vanzelfsprekende randvoorwaarden.
 • Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij en zuivelsector is synergie tussen een nieuwe en een bestaande keten ontstaan.

Website

https://www.ltonoord.nl/project/zeewier-in-een-gezonde-melkveehouderij

Zeewier project

Projectleider

Gerben van Lenthe
LTO Noord
06-51378291
gvlenthe@ltonoord.nl

Partner(s)

 • Stichting BlueO2
 • Projecten LTO Noord
 • Stichting GreenPort Noord-Holland Noord
 • Wageningen Livestock Research
 • CONO Kaasmakers
 • Hortimare
 • De Heus Voeders