Evenement

It's the food, my friend! - Naar een toekomstbestendig voedselsysteem

Datum: 
6 februari 2018 t/m 12 mei 2018

Jaarlijks wordt er in de lente een serie landbouw- en voedseldialogen georganiseerd in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Ons voedselsysteem staat voor enorme uitdagingen. Niet alleen klimaatverandering, afnemende bodemkwaliteit, meer voedingsgerelateerde ziekten en dalend voedselvertrouwen, maar ook immigratiestromen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en instorting van insectenleven. Deze uitdagingen dwingen ons tot een transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Dat vergt onder meer een samenhangend landbouw- en voedselbeleid.

In deze nieuwe, negende jaargang van landbouw- en voedseldialogen geven we ruimte aan systeemdenkers, wetenschappers en praktijkvernieuwers die nieuwe inzichten en uitzicht op oplossingen bieden op deze grote vraagstukken.

Klik voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt aanmelden of kijk op: www.rodehoed.nl/foodfriend.