Nieuws

Jaarverslag over de uitvoering POP3 over 2017 online!

Jaarlijks rapporteert Nederland aan de Europese Commissie over de voortgang van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit verslag wordt vastgesteld in het Comité van Toezicht en goedgekeurd door de Europese Commissie. Om het verslag toegankelijk te maken wordt jaarlijks een publieksversie opgesteld. Het jaarverslag over 2017 is op 22 juni 2018 door het Comité van Toezicht vastgesteld en nu in opgemaakte vorm op de website van het Regiebureau POP gepubliceerd. Jaarverslagen over eerdere jaren zijn ook op de website van het Regiebureau terug te vinden.