Agrariërs

Jonge boeren

In de landbouwsector is bedrijfsovername vaak een groot probleem omdat hiermee veel geld gemoeid is. Bedrijfsopvolgers hebben daarom in de beginfase vaak een hoge financiële last. Om deze ondernemers te ondersteunen stelt de overheid via POP3 subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers. Het gaat hierbij om de groep van 40 jaar of jonger, die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of gestart. Jonge landbouwers kunnen eenmalig voor deze subsidie in aanmerking als zij investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties.

De provincies voeren deze subsidieregeling uit. Elke provincie publiceert afzonderlijk een openstellingsbesluit waarin de subsidievoorwaarden zijn omschreven. Zij hebben investeringscategorieën vastgesteld die bepalen voor welke investeringen een jonge landbouwer precies subsidie kan krijgen. In de praktijk zal het vooral gaan om investeringen die duurzaamheid bevorderen en die innovatief zijn.

Initiatieven (10)