Agrariërs

Jonge boeren zijn een Europese prioriteit.

Zo blijkt uit het rapport “Young farmers and the CAP”. Dit rapport bevat interessante informatie over de stand van zaken in de lidstaten en geeft aan op welke wijze het Europees landbouwbeleid jonge agrariërs ondersteunt. Phil Hogan, Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, laat er in het voorwoord geen gras over groeien: “Young farmers are now in the heart of Europe’s Common Agricultural Policy.”