Agrarisch natuurbeheer

Filter op thema

Digitale special ‘Biodiversiteit’

Het Regiebureau POP publiceerde in december 2019 het digitale themanummer over biodiversiteit. De special ‘Biodiversiteit’ is de derde in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP in 2019 een aantal themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De maatschappelijke thema’s die dit jaar aan bod komen zijn klimaat, bodem en biodiversiteit.

Op de politieke agenda

Meer dan ooit staat het behoud van biodiversiteit op de politieke agenda en houdt de gemoederen bezig. Met de negatieve uitspraak van de Raad van State over de PAS stagneert de vergunningverlening en lijkt er een nieuwe tegenstelling te ontstaan tussen biodiversiteit en andere belangen als voedselproductie, wonen en mobiliteit. Dat is jammer, want de meeste Nederlanders geven om de natuur, willen wonen in een mooie leefomgeving en kunnen genieten van een gezond en gevarieerd voedselaanbod. Het is ook jammer, omdat er juist veel initiatieven vanuit de landbouw worden ondernomen om bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit.

Hoe draagt POP bij?

Met de inzet van geld uit het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds wordt door het Rijk en de provincies volop ingezet op het versterken van de biodiversiteit. Dit themanummer laat aansprekende voorbeeldprojecten zien van mooie verbindingen tussen landbouw en natuur. Het is goed om te merken hoeveel agrarisch ondernemers zich daarvoor willen inzetten.

Bekijk de themanummers:

Discussies

Geen discussies