Water

Filter op thema

Digitale special ‘Bodem’

Het Regiebureau POP publiceerde in augustus 2019 het digitale themanummer over de bodem. De special ‘Bodem’ is de tweede in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP in 2019 een aantal themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De maatschappelijke thema’s die aan bod komen zijn klimaat, bodem en biodiversiteit.

Bodem heeft aandacht

Deze tweede special gaat over bodem. De bodem vormt, naast zon en water, de basis van ons bestaan. De bodem zorgt voor voedselproductie en biodiversiteit. Daarom staat een gezonde bodem hoog op de maatschappelijke agenda en zijn veel ondernemers en organisaties er mee in de weer. De onderwerpen bodem en kringlooplandbouw staan bijvoorbeeld centraal in het Realisatieplan LNV-visie (juni 2019). Ook heeft het onderwerp direct of indirect veel aandacht gekregen bij opstelling van de coalitieakkoorden in de provincies.

Hoe draagt POP bij?

Met onze themanummers willen we laten zien hoe het Plattelandsontwikkelingsprogramma bijdraagt aan maatschappelijke onderwerpen door een kleine selectie van projecten in de schijnwerpers te zetten. Naast de interessante inhoud, willen we het eerlijke verhaal vertellen achter verschillende projecten. Niet alleen het succes, maar juist de weg ernaartoe en de hobbels die zijn genomen. Het beleid en de uitvoering bij het ministerie van LNV en één van de provincies komt ook aan bod.

Inspiratie en ervaringen delen

We hopen u daarmee te inspireren en een handvat te bieden om ook aan de slag te gaan of uw aanpak zo nodig te versterken. Anderen zijn u voorgegaan. Door kennis en leerervaringen te delen, wordt u op weg geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de verschillende websites, waarnaar gelinkt wordt, of neem contact op met de geïnterviewden. Die staan daar zeker voor open. Dit onder het motto ‘Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder’.

Klik hier:

Discussies

Geen discussies