Agrariërs

Filter op thema

Digitale special ‘De boer in de keten’

Het Regiebureau POP publiceerde in mei 2020 het digitale themanummer over de boer in de keten. De special ‘De boer in de keten’ is de eerste in 2020 en de vierde in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De maatschappelijke thema’s die in 2020 aan bod komen zijn de boer in de keten, water en nutriëntenkringloop.

De korte keten in tijden van corona

Natuurlijk, er was al aandacht voor korte ketens, mede door de LNV-visie over kringlooplandbouw [link opnemen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-... en het rapport van de TaskForce Verdienmodellen [link opnemen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/07/goed-boeren.... Maar door COVID19 staat dit thema nog meer in de belangstelling.

De coronacrisis treft de samenleving hard en zet oude vanzelfsprekendheden in een ander daglicht. Zo komen initiatieven met rechtstreekse verkoop aan de consument verder tot bloei. Steeds meer consumenten weten de weg naar de boerderij te vinden en te waarderen.

Hoe draagt POP bij?

Met de inzet van geld uit het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds wordt door het Rijk en de provincies volop ingezet op het versterken van de korte keten. Dit themanummer laat aansprekende voorbeeldprojecten zien van mooie initiatieven om de relatie tussen boer en consument - en de positie van de boer in de keten te versterken. Het is goed om te merken hoeveel agrarisch ondernemers en consumenten zich daarvoor willen inzetten. En korte ketens gaat niet alleen over het verminderen van schakels tussen producent en consument, het heeft ook effect op bijvoorbeeld de vrijetijdseconomie, gezond eten en landschapsbeheer.

Bekijk eerdere de themanummers:

 

Discussies

Geen discussies