Agrariërs

Filter op thema

Digitale special ‘Klimaat’

Het Regiebureau POP publiceerde in mei 2019 het digitale themanummer over het klimaat. De special ‘Klimaat’ is de eerste in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP in 2019 een aantal themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De maatschappelijke thema’s die aan bod komen zijn klimaat, bodem en biodiversiteit. Dit zijn belangrijke thema’s in het beleid van Rijk en provincies. Met de specials willen we laten zien wat er op deze thema's al gebeurt binnen POP3, omdat het van belang is dat de opgedane kennis en ervaring ook breder wordt gedeeld.             

Klimaatakkoord

Aan de Haagse vergadertafels wordt nog volop gesproken over van hoe we van een ontwerp klimaatakkoord tot de volgende stappen komen en hoe de rekening eerlijk wordt verdeeld. Wat er ook uitkomt, een ding is duidelijk: ook de landbouw wil en zal haar bijdrage leveren. Het nieuwe GLB zal daar zeker ondersteuning aan gaan bieden.

POP3 en klimaat

In het POP3-programma worden nu al veel projecten uitgevoerd die bijdragen aan het naderbij brengen van de klimaatdoelstelling voor de landbouw. Via verschillende maatregelen, zoals de Jonge Landbouwers regeling. Subsidie kan worden verkregen voor investeringen in zonne- en windenergie. Daranaast doet POP3 ook veel met innovatieprojecten. Zowel op het gebied van klimaatadaptatie (Flexibel waterpeilbeheer), als klimaatmitigatie (Zeewier in gezonde melkveehouderij) als een combinatie van beiden (Beter Organisch Bemesten in de bollenteelt). Ook Leader draagt bij, zie project Warmteopslag in lege mestput. Mooie voorbeelden te over, en het topje van de ijsberg. Wilt u meer mooie voorbeelden zien, bezoekt u dan even onze website www.netwerkplatteland.nl.  

Klik hier:

Discussies

Geen discussies