Water

Filter op thema

EIP-agri workshop water management en landbouw in Spanje

De workshop op 30 en 31 mei 2018  was gewijd aan operationele groepen, onderzoek en andere soorten projecten die zich bezighouden met water gerelateerde innovatie in de landbouw.

Het EIP-AGRI-netwerk is gericht op het bevorderen van grensoverschrijdende kennisuitwisseling, netwerken en continue samenwerking tussen operationele groepen. Deze workshop was bedoeld om deze operationele groepen samen te brengen, de mogelijkheid te bieden om standpunten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe partnerschappen aan te gaan met anderen en met onderzoek en andere soorten projecten die zich bezighouden met water gerelateerde innovatie in de landbouw.

Meer dan 65 operationele groepen in de EU, ondersteund door de programma's voor plattelandsontwikkeling, voeren momenteel projecten uit  met betrekking tot water en landbouw. De meeste aandacht gaat naar irrigatie of de bescherming van het grond- of oppervlaktewater door het testen en of  ontwikkelen van goede landbouwmethoden. Sommige projecten kijken ook naar hergebruik van water, waterzuivering of zuivering.

De doelstelling van de workshop was:

  • Verbind operationele groepen met elkaar en met relevante onderzoeks- en innovatieactiviteiten
  • Goede werkwijzen uitwisselen
  • Identificeer gemeenschappelijke uitdagingen en onderzoek mogelijke oplossingsrichtingen

De Nederlandse delegatie bestond uit: Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk Jolink (bestuurder LTO Noord) . Ter voorbereiding  van de workshop is de delegatie eenmalig bij elkaar gekomen om elkaar leren kennen, elkaars projecten  leren kennen, de context van de bijeenkomst toe te lichten, informatie te delen en praktische zaken af te stemmen. Het EIP-agri netwerk en de context is daarbij door Kees Anker toegelicht zie hier de presentatie.

Hieronder de factsheets van de projecten die  zij hebben gepresenteerd :

Het verslag zal binnenkort te vinden zijn op de EIP-Agri website.

Aanvullend nieuws  en achtergrond informatie

Discussies

Geen discussies