Agrarisch natuurbeheer

Filter op thema

Gezondheid & natuurinclusieve landbouw

‘Gezondheid als waarde’ in relatie tot het hedendaagse veelbesproken thema ‘natuurinclusieve landbouw’

Graag delen wij  de oogst van de Tafel van de Toekomst ‘Gezondheid & Natuurinclusieve landbouw’ van 27 september jl.: een brochure, tekeningen en een poster met illustraties. Klik hier voor de oogst>>

Als vervolgactie op de tafel vond op 15 november jl. een workshop ‘Natuurinclusieve landbouw & Gezondheid – Van denkrichting naar praktijk’ plaats als onderdeel van de Nationale netwerkconferentie POP3 op Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Geïnspireerd door de oogst van de 27e september en praktijkcasuïstiek van Living Lab Fryslân, zijn de deelnemers in twee interactieve rondes aan de slag gegaan met de stip aan de horizon: een integraal gezonde natuurinclusieve landbouw in 2028. Deel 1 betrof de invalshoek ‘Gezondheid is alles’ denken verkennen en deel 2 het inventariseren van concrete ‘doen’ aanknopingspunten. De oogst van deze workshop wordt binnenkort hier gepubliceerd.