Agrariërs

Filter op thema

Infographic JoLa-regeling 2018

In deze infographic van het Regiebureau POP zijn resultaten en feiten over de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in beeld gebracht. Zo zie je in één oogopslag dat:

  • tijdens de vierde openstelling van de JoLa-regeling in 2018 741 jonge boeren en tuinders een subsidie aanvroegen om hun boerderij te verduurzamen;
  • in totaal voor 12,9 miljoen euro subsidie werd aangevraagd en; 
  • bij de eerste drie openstellingen van POP3 in totaal 1.249 boeren een JoLa-subsidie hebben ontvangen.

Wat is JoLa?

De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland. De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername. De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).

Breed pallet aan investeringscategorieën

Van machines voor spitten en zaaien tot mechanische mestscheidingsinstallaties en koe-matrassen. De JoLa-maatregel kent in 2018 27 investeringscategorieën die bijdragen aan een duurzamer bedrijf. De lijst is opgesteld in afstemming met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) om nog beter te voorzien in de wensen en behoeftes van de jonge boer. Zonnepalen zijn in 2018 het meest aangevraagd, dan volgen de elektrische voertuigen en op de derde plek staan de emissiearme vloeren.

Landelijke uniforme regeling; regionaal maatwerk

De JoLa-regeling is een landelijke maatregel. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 27 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen. Boeren kunnen hun subsidieaanvragen indienen bij RVO.nl.; ROV.nl regelt vervolgens de afhandeling van de aanvragen en de betaling.

Discussies

Geen discussies