Agrariërs

Filter op thema

Infographic JoLa-regeling 2019

In deze infographic van het Regiebureau POP zijn resultaten en feiten over de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in beeld gebracht. Zo zie je in één oogopslag dat:

  • tijdens de vijfde openstelling van de JoLa-regeling in 2019 635 jonge boeren en tuinders een subsidie aanvroegen om hun boerderij te verduurzamen;
  • in totaal voor 11 miljoen euro subsidie werd aangevraagd; 
  • bij de eerste vier openstellingen van POP3 in totaal 1.654 boeren een JoLa-subsidie hebben ontvangen;
  • er inmiddels ruim 28 miljoen euro is toegekend.

De peildatum van deze cijfers is 1 maart 2020. De cijfers in de infographic uit 2019 wijken licht af van die uit 2020. Dat komt bijvoorbeeld doordat enkele boeren uiteindelijk van de investering hebben afgezien of doordat sommige aanvragen nog in de pijplijn zaten en later goedgekeurd zijn.

JoLa in het kort

De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland. De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername. De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).

In afstemming met NAJK

De JoLa-maatregel kende in 2019 26 investeringscategorieën die bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Deze lijst wordt in afstemming met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) elk jaar geactualiseerd.

Landelijke uniforme regeling; regionaal maatwerk

De JoLa-regeling is een landelijke maatregel. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 26 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen. Boeren kunnen hun subsidieaanvragen indienen bij RVO; RVO.nl regelt vervolgens de afhandeling van de aanvragen en de betaling.

Discussies

Geen discussies