LEADER (lokale initiatieven)

Filter op thema

Landelijke LEADER-dag 2019

Vrijdag 13 september vond  in en rond Boskoop de landelijke LEADER-dag plaats. Ruim 120 mensen bezochten deze dag. Op de dag was gelegenheid tot projectbezoek, het bijwonen van een workshop en werd in een paneldiscussie vooruitgekeken naar hoe LEADER een plek zou kunnen krijgen in de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

De dag startte met een korte mentimeter-peiling. Het publiek werd uitgenodigd te reageren op een aantal stellingen om daarmee hun mening over LEADER te peilen. Stellingen waren onder andere: LEADER is vooral voor krimpgebieden en  LEADER doet niks voor landbouw.

Projectbezoek

Daarna was er gelegenheid tot  het bezoeken van een project in het LEADER gebied Holland Rijnland of het LEADER gebied Polders met waarden. Eén van de volgende projecten kon worden bezocht:

  1. Drijvende tuinkamers
  2. Samen in beweging – Zorgboerderij Swaenenstein VoF
  3. Restaurant en evenementenlocatie “De Dyck”
  4. Bed & Breakfast en Vergaderlocatie de Appelgaard
  5. Weids Bloemendaal

De Appelgaard  Drijvende tuinkamers 

Paneldiscusie LEADER-dag 2019  Banner Landelijke LEADER-dag 2019

Workshops

Via de workshops in het middagprogramma konden deelnemers aan de slag met thema’s die binnen de LEADER-praktijk een rol spelen: Met het Inspringtheater werden situaties uit de LEADER praktijk nagespeeld en besproken. Er was een workshop over het maken van filmpjes. Verder werd in de workshop LEADER reloaded stilgestaan bij de LEADER werkwijze. En in de workshop voedsel van de toekomst werden korte-keten-concepten met direct contact tussen boeren en klanten gepresenteerd en bediscussieerd.

Paneldiscussie

De dag werd besloten met een paneldiscussie over het beleid dat nodig is om de grote opgaven  waar landbouw en platteland voor staan aan te pakken en de rol die LEADER hier bij kan spelen.

Meer info?

Klik op links naar:

Discussies

Geen discussies