LEADER (lokale initiatieven)

Filter op thema

LEADER Noord-Brabant

Het Leadergebied in Noord-Brabant omvat de gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk. Het Leadergebied is gekoppeld aan de gebiedsopgave Grenscorridor N69 waar, naast de aanleg van de Nieuwe N69, ook investeringen worden gedaan in natuur, water, landbouw en recreatie.

LEADER-coördinator Noord-Brabant
Elly Trommelen en Conny de Gram
projectsecretaris van de LAG Grenscorridor N69
etrommelen@brabant.nl +31 736808321
cdegram@brabant.nl +31 736808513

Meer informatie over LEADER Noord-Brabant.

Overzicht LEADER-projecten Noord-Brabant:
1. Educatieve ecologische tuinderij De Weitens, Valkenswaard
2. Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre
3. Multifunctionele en cultuurhistorische boerderij, Valkenswaard
4. Routenetwerk voor menners en ruiters, De Kempen
5. Oude manege wordt wedstrijdstal en toegangspoort, Veldhoven
6. Afgemeten gebiedsinjectie door precisielandbouw
7. Innovatieve kaasmakerij 'Boerenkaas verbindt boer en burger'

 

Discussies

Geen discussies