LEADER (lokale initiatieven)

Filter op thema

LEADER Polders met Waarden

LEADER Polders met Waarden beslaat het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard. De regio’s liggen in het Zuid-Hollandse en Utrechtse deel van het Groene Hart.

Innovatieve projecten die passen binnen het thema duurzaamheid of het thema relatie stad en land kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Van 2016 tot 2020 wordt er 6 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame economische ontwikkeling van het platteland. Die investering wordt gezamenlijk gedaan door EU, provincie, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 

Openstellingen in 2019 en 2020

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 november 2020 kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit houdt in dat als een aanvraag op of voor een bepaalde datum wordt ingediend, de aanvraag in de eerstvolgende vergadering van de Plaatselijke Groep beoordeeld wordt.

De uiterste indieningsdata zijn:
Maandag 4 november 2019
Maandag 3 februari 2020
Maandag 6 april 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 3 augustus 2020
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 30 november 2020

Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is het Openstellingsbesluit dat op 11 juli 2019 is gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland. Een aanvraag voor subsidie begint altijd met het invullen van het startformulier.

De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per project vastgesteld op minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro. Hiermee wil de Plaatselijke Groep bijdragen aan juist die initiatieven die een grote maatschappelijke of economische impuls geven aan het landelijke gebied.

 

 

LEADER coördinator
Marieke Kok
06-3945 4797
marieke@knowwhy.nl

 

Polders met Waarden

Website: http://poldersmetwaarden.nl/

Facebook:  https://www.facebook.com/LEADERPoldersmetWaarden/

Polders met Waarden

Bewaren

Discussies

Geen discussies