Agrariërs

Filter op thema

Nationale Netwerkconferentie POP3, 15 november 2018

Op 15 november 2018 waren zo'n 175 mensen aanwezig bij de jaarlijkse Nationale Netwerkconferentie POP3 in Beesd, georganiseerd door het Regiebureau POP. Een impressie van de dag vind je op ons YouTube kanaal. En er verscheen al eerder een nieuwsbericht over op deze website.

Hieronder vind je alle informatie over de bijeenkomst, zoals de verslagen/presentaties van de sprekers en uit de workshops.

Plenaire deel

Jan Willem Erisman - Natuurinclusieve landbouw: goed voor boer, burger en landschap

René Schepers - Verbindend communiceren

Workshops

1. Innovatie en Klimaat

- Presentatie Kees Anker

- Presentatie Gerrit Valkeman & Martijn Root

- Verslag

2. Agrarische collectieven en ANLb

- Presentatie Evelien Verbij

3a. Bodem - kringlooplandbouw

- Presentatie Gerrie Haenen

3b. Water - kleinschalige investeringen

- Presentatie Huizinga

- Presentatie De Vree

4. Leer LEADER kennen

- Presentatie Mireille Groot Koerkamp

- Presentatie Ellen Kok

- Presentatie Bart Soldaat

- Verslag workshop Leer LEADER kennen

5. Succesvol communiceren

- Presentatie Aeres Hogeschool

- Presentatie provincie Zuid Holland

6. Natuurinclusieve landbouw & gezondheid

- Presentatie Erika Frankhuizen, Simone van den Ham & Theun Vellinga

- De oogst van de workshop

7. Plattelandsbeleid na 2020

- Presentatie Iman Boot

- Verslag

 

Discussies

Geen discussies