Innovatie

Filter op thema

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw

Op 21 november 2019 organiseerde het Regiebureau POP samen met Nationale Proeftuinen Precisielandbouw (NPPL) en de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw. De bijeenkomst vond plaats bij de Forward Farm in Abbenes.

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie voor Precisielandbouw. Bijvoorbeeld door de Nationale Proeftuinen Precisielandbouw (NPPL), het onderzoek van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en door vele POP3-projecten. Al deze initiatieven streven ernaar dat kennis en technologie zo snel mogelijk op het boerenbedrijf komt. Er gebeurt al veel, maar we kunnen ook constateren dat nog meer uitwisseling nodig is. Dit heeft geleid tot de Netwerkbijeenkomst Precieslandbouw. 

Voor deze bijeenkomst is een uitgave gemaakt met 40 projecten op het gebied van preciesielandbouw.

Discussies

Geen discussies