Innovatie

Filter op thema

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw

Op 21 november 2019 is op de Forward Farm in Abbenes de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw gehouden. Ca. 50 direct betrokkenen bij precisielandbouw waren aanwezig: onderzoekers, projectleiders POP3-projecten, adviseurs en medewerkers van overheden.

De bijeenkomst was een initiatief van de Nationale Proeftuinen Precisielandbouw (NPPL), de Topsectoren A&F en T&U en het Regiebureau POP. Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u hieronder:

Voor deze bijeenkomst is een uitgave gemaakt met 40 projecten op het gebied van preciesielandbouw, die op de netwerkbijeenkomst zijn gepresenteerd.

 

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw 

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw

Discussies

Geen discussies