Innovatie

Filter op thema

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw en uitgave met 40 projecten

Op 21 november 2019 is op de Forward Farm in Abbenes de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw gehouden. Ca. 50 direct betrokkenen bij precisielandbouw waren aanwezig: onderzoekers, projectleiders POP3-projecten, adviseurs en medewerkers van overheden.

Voor deze bijeenkomst is een uitgave gemaakt met 40 projecten op het gebied van preciesielandbouw, die op de netwerkbijeenkomst zijn gepresenteerd.

De bijeenkomst was een initiatief van de Nationale Proeftuinen Precisielandbouw (NPPL), de Topsectoren A&F en T&U en het Regiebureau POP. Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u hieronder:

 

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw 

Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw

Discussies

Geen discussies