Innovatie

Filter op thema

Netwerkbijeenkomsten Samenwerking voor Innovatie/ EIP

Er zijn inmiddels veel innovatieprojecten in het kader van POP3 (Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma) gestart, onder andere op het gebied van Melkveehouderij, Akkerbouw/vollegrondsgroenten en Nieuwe ketens/Nieuwe markten. Ongeveer 2/3e deel van de 140 innovatieprojecten hebben betrekking op deze thema's, daarom hebben we dit jaar hiervoor drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten is er in een kort tijdsbestek een beeld van de ontwikkelingen op dit terrein geschetst, zijn de POP3 innovatieprojecten gepresenteerd en zijn de  EU-faciliteiten, zoals Thematic Networks en Focus Groups aangegeven. 

In deze kamer staan de verslagen, de projecten en de presentaties.  Hier kan je inspiratie opdoen en informatie uitwisselen met vergelijkbare initiatieven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Kees Anker
Tel: 06-15 06 82 43
E-mail: c.anker@rb.agro.nl

Discussies

Geen discussies