Innovatie

Filter op thema

Thematic Networks brengen praktijk en wetenschap bij elkaar

In de Thematic Networks van de EU werken mensen uit de praktijk en onderzoekers samen aan het maken van praktisch toepasbare kennis voor de landbouw. Alberto D ‘Avino van de EU-Commissie zegt hierover: “Thematic Networks vertalen kennis en best practices naar eenvoudig communiceerbare informatie. Vaak gaat het om ontwikkelde kennis die nog niet (voldoende) wordt toegepast.” Thematische netwerken worden gefinancierd via Horizon 2020, het programma van de EU voor onderzoek en innovatie.

De twee hoofddoelstellingen van de Thematic Networks zie je overal terug komen. Dit zijn:
1. Het verzamelen van bestaande wetenschappelijke kennis en beste praktijken die dicht aanzitten bij het in praktijk brengen, maar nog niet voldoende klaar zijn voor boeren en bosbouwers om te implementeren;
2. Deze kennis vertalen naar makkelijk begrijpelijk materiaal voor de eindgebruiker. Daarbij kan het gaan om korte, informatieve aanbevelingen en oplossingen, folders en audiovisueel materiaal.

Een voorbeeld van een Thematic Network is Eurodairy, een Europees netwerk voor een duurzame melkveehouderij. Dit netwerk wil het toepassen van praktische innovaties in de melkveehouderij versnellen door internationale kennisuitwisseling. Het netwerk is in februari 2016 gestart en zal drie jaar functioneren. Er doen 20 partners mee uit 14 landen. De Nederlandse deelnemers zijn ZuivelNL, ZLTO en Wageningen UR. Er wordt gewerkt aan de volgende thema’s: betere benutting van grondstoffen, biodiversiteit, diergezondheidszorg en -welzijn  en sociaaleconomische weerbaarheid.

Klik op de link voor een totaaloverzicht van de Thematic Networks.

Relatie met POP3

De Thematic Networks hebben een sterke band met de Operational Groups van EIP-Agri. Dit werkt twee kanten op: de ontwikkelde kennis in de Operational Groups wordt onderdeel van het Thematic Network en de Operational Groups worden gevoed door het Thematic Network. De Thematic Networks hebben de opdracht gekregen om te linken aan de Operational Groups van het EIP-Agri. Van belang is daarom dat de Operational Groups goed zichtbaar zijn. Het Regiebureau POP speelt hier een rol bij door informatie te geven en verbindingen te leggen tussen beide groepen. Het Europese Servicepoint EIP-Agri vervult ook een rol bij het verbinden van de Thematic Networks en de Operational Groups (meer informatie). Het Servicepoint EIP-Agri heeft een brochure uitgebracht over Thematic Networks. Deze is hier te vinden (in vele talen, alleen niet in het Nederlands).

Discussies

Geen discussies