Nieuws

Krachtiger korte ketens

Het wemelt in Nederland van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Variërend van boerderijverkoop, streekboxen, boerenmarkten, boerderijverkoop, coöperatieve winkels en stadslandbouw. Sommige van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), missen de middelen om op te schalen en zijn op zoek naar een efficiënte distributie en logistiek. Anderen zijn rendabele boeren coöperaties, maar toe aan een volgende stap. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger? Deze vraag stond centraal op een werkdag over korte voedselketens in Gelderland, die het Netwerk Platteland organiseerde samen met de provincie Gelderland

Korte afzetketens voor voedsel leiden tot rechtstreekse handel tussen boer en consument. Dit heeft diverse voordelen:

  • Transparantie geeft vertrouwen bij consument,
  • een redelijke prijs en nieuwe verdienmodellen voor de boer zonder hoge kosten voor tussenhandel
  • feedback van consument leidt tot betere producten,
  • verbinding en sociale cohesie leveren een bijdrage aan de regionale economie.
  • een gevoel van autonomie bij de deelnemers die zelf de handel in voedsel regelen.

Maar hoe kan deze beweging worden versterkt, wat zijn de kansen voor de toekomst en waar liggen eventuele knelpunten? Op 17 mei bogen ruim 35 ondernemers, initiatiefnemers, adviseurs, beleidsambtenaren en wetenschappers zich hierover. De bijeenkomst vond plaats bij één van de initiatieven rond korte ketens, namelijk Puur Lokaal in Arnhem.

Samenwerken en opschalen

Plenair en in groepjes is besproken hoe de korte ketens verder versterkt kunnen worden.  Het volledige verslag is hier te vinden. Enkele bevindingen zijn:

  • Initiatiefnemers hebben behoefte om op te schalen, kennis te delen, samen te werken en nieuwe markten te ontsluiten.
  • Gemeenten en provincies, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek, kunnen een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van de korte afzetketens.
  • Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) kan de provincie Gelderland nu al ondersteuning bieden voor korte afzetketens.

Meerdere provinciale bijeenkomsten

Ook in de andere provincies komen werkbijeenkomsten voor korte afzetketens. Na de zomervakantie om te beginnen in Zuid-Holland en Overijssel. Net als in Gelderland wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de korte keten initiatieven. Op basis hiervan wordt het programma opgesteld.