Evenement

Landelijke dag "Natuur in het boerenland"

Datum: 
16 februari 2019

LandschappenNL organiseert deze landelijke dag met verschillende partners, waaronder BoerenNatuur. Het beloofd een gevarieerde dag te worden waarin elkaar ontmoeten, kennisuitwisseling, inspiratie opdoen en amusement centraal staan.

Over dit evenement
Voor alle beschermers, tellers, boeren en beheerders in het boerenland wordt op zaterdag 16 februari een interactieve inspiratiedag Natuur in het boerenland georganiseerd in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht, direct naast station Utrecht Centraal.

Het programma biedt een variatie aan onderwerpen zoals stand van zaken in verrichte inspanningen, trends van soorten en nieuwe technieken. Er is ook muziek, voor een uitstekende lunch wordt gezorgd alsmede een borrel na afloop waar nagepraat kan worden over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen op deze dag.

Daarnaast kun je op het aanmeldformulier ook aangeven of je als vrijwilligersgroep, beheerder of organisatie met een stand aanwezig wil zijn in de aangrenzende Expozaal van de Jaarbeurs. Daar kun je laten zien wat jouw werkgebied is, hoe je te werk gaat bij beheer en bij monitoring en welke ervaringen en jouw resultaten tot nu toe.

Georganiseerd door: LandschappenNL, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, SoortenNL en BoerenNatuur.

Gefinancierd door het ministerie van LNV, alle provincies, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland.

Programma

  • Inloop: 09.00 uur
  • Aanvang: 10.00 uur
  • Lunch: 12.30
  • Tweede deel: 13.45 uur
  • Borrel 15.30 uur
  • Einde 17.00 uur

Wilt u hierbij zijn? Dat kan! Meldt u dan hier aan.

Locatie: Beatrix Theater Utrecht, Jaarbeursplein 6a in Utrecht.

Datum: 16 februari 2019

Tijd: 9:00 tot 17:00 uur