LEADER (lokale initiatieven)

Leader kan helpen bij goede ideeën voor een leefbaar platteland!

Heeft u ideeën die de leefbaarheid van het platteland verbeteren? LEADER Noord Overijssel kan mogelijk helpen!!

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Het ondersteunt goede projecten die de economie en de leefbaarheid van het gebied versterken.

LEADER wil ideeën van onderop helpen realiseren. Dus initiatieven van bewoners, ondernemers of organisaties. We zoeken vooral ideeën die vernieuwend zijn voor het gebied en waarbij mensen of organisaties met elkaar samenwerken en elkaar versterken.

 Projecten moeten wel bijdragen aan de doelen die LEADER belangrijk vindt voor het gebied.

 LEADER Noord Overijssel richt zich op de volgende doelen:

  • De toekomst van jongeren op het platteland: jongeren moeten ook in de toekomst kunnen blijven wonen en werken op het platteland. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid!

  • Versterken vrijetijdseconomie: toeristische bedrijven die samenwerken om meer gasten naar zich toe te halen: goed voor de regionale economie

  • Eten uit de streek: stimuleren van verkoop streekproducten: de relatie van ‘grond tot mond’ van ons voedsel weer zichtbaar maken. Dat versterkt de band tussen stad en platteland.  

Leven met het water: bewustwording bij mensen dat er grote uitdagingen zijn voor beheer en kwaliteit van ons water. De relatie mens-water wordt dan beter.

Er zijn in de afgelopen jaren al mooie projecten tot stand gekomen. Voor het komende jaar is er ook nog subsidie beschikbaar.
LEADER Noord Overijssel werkt binnen de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en in het buitengebied van Zwolle en Kampen.

De uitvoering van het LEADER programma ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit mensen uit het gebied zelf met kennis en kunde over de thema’s.

Heeft u ideeën voor een vitaal platteland die passen bij de thema’s: neem dan contact op met de LEADER-coördinator Noord Overijssel: Jan Boxum, telefoon: 06 13517347 of mail: jan.boxum@steenwijkerland.nl