LEADER (lokale initiatieven)

Leefbaarheid platteland (LEADER)

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Sinds 2007 maakt LEADER onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Nederland heeft voor de komende programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen. Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie. Hier vindt je een lijst met de aanspreekpunten van de 20 LEADER-gebieden.

LEADER is een Europees initiatief en speelt in alle lidstaten. Internationale samenwerking wordt dan ook gestimuleerd en kan soms nieuwe perspectieven openen voor initiatiefnemers. Het Nederlandse Netwerk Platteland en het Europese contactpoint ENRD kunnen behulpzaam zijn bij het verkennen van de mogelijkheden.

Het Netwerk Platteland heeft een starterskit voor de Lokale Aktie Groepen Leader gemaakt met nadere informatie over Leader en de rol van de Lokale Aktie Groepen in het bijzonder.

 

Initiatieven (110)