Nieuws

LNV-directeuren bijgepraat over POP3

Op 10 december heeft het Regiebureau POP Directeur-Generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Marjolijn Sonnema, en een zestal, deels nieuwe, LNV-directeuren bijgepraat over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dat is gedaan op de Novifarm in Numansdorp, verzamelplaats voor de gebiedsgerichte aanpak voor de akkerbouw in de Hoeksche Waard.

Centraal stond de vraag hoe POP3 bijdraagt aan de LNV- (en provinciale) doelen op gebied van kringlooplandbouw, biodiversiteit, klimaat, stikstof en verdienvermogen. Daarbij zijn effecten van verschillende maatregelen besproken en het belang van de bottom-up benadering bij de uitvoering van de projecten. De opbrengst van de POP3-projecten worden steeds meer zichtbaar en veel kennis wordt opgedaan. Uitdaging die voor ons ligt is die kennis nog beter voor een bredere groep te ontsluiten en zowel in het beleid als op het boerenerf te laten landen.

 

H-Wodka en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies

In de bijeenkomst werden met veel belangstelling de presentaties van H-Wodka (Hoekse Waard op de Kaart) en de provincie Zuid-Holland over de Zuid-Hollandse Voedselfamilies gevolgd. Ook kon de praktische uitwerking worden aanschouwd. H-Wodka werkt onder meer aan:

  • Het verminderen van bodemverdichting, onder andere door te investeren in overlaadwagens en lage bandenspanning. In dit natte najaar heeft dit zijn vruchten afgeworpen en zijn ook anderen in het gebied overgegaan op deze investering;
  • het benutten van regionale reststromen bij de verbetering van de bodemvruchtbaarheid (Hoeksche Waard Rond);
  • digitale en technische innovatie, zoals autonome GPS-gestuurde grondbewerking, het ontsluiten van tractordata (samen met LNV).

Zie ook: http://hwodka.nl/

 

directeuren-special