LEADER (lokale initiatieven)

Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) Zuid-Limburg

De LEADER-aanpak voor de ontwikkeling van het Zuid-Limburgse platteland zal langs de vier onderstaande strategische lijnen verlopen. De keuze voor deze strategie is gebaseerd op enerzijds de gebiedsanalyse (zie het voorgaande hoofdstuk) en anderzijds knelpunten, suggesties, wensen en ideeën die de bewoners hebben aangedragen.

Downloaden

U kunt het document bekijken en downloaden via onderstaande link: