Nieuws

Maximaal melk uit gras

In het EIP-project Maximaal melk uit gras is gezocht naar een bedrijfssysteem, waarin maximaal wordt beweid en waarbij een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald. Negen veehouders namen deel aan dit project. Het bestaat uit twee onderdelen:

  1. De melk van de deelnemende boeren is onderzocht om te bepalen of de vetzuursamenstelling van de melk een indicator kan zijn voor de kwaliteit van het eindproduct.
  2. Om het aandeel kruiden in het grasland te vergroten is een  pilot uitgevoerd met als doel de biodiversiteit te vergroten.

Dit type project heeft niet het karakter van een wetenschappelijk onderzoek. Het heeft vooral gezorgd dat de deelnemende boeren bewuster met beweiding omgaan. Ze hebben nog veel vragen die ze graag in een vervolgproject zouden willen uitvoeren. Ze zijn nieuwsgierig wat de vitaliteit van de melk bepaald.

Vragen aan de projectleider Harm de Vries

Heb je de doelen van het project behaald?

Wat betreft de melkkwaliteit heeft het een poosje geduurd voordat we bij de rode draad waren. We zijn toen uitgekomen bij de VVB Veluwe IJsselstreek, die met een infrarood spectrometer van Delta Instruments-metingen in de melk hebben uitgevoerd. Vooral dit onderdeel vraagt om een vervolgproject.

Wat betreft biodiversiteit hebben we een pilot op een paar bedrijven gedaan met vroeg inzaaien van kruiden in kaal grasland, waarbij we ervoor zorgden dat de kruiden de kans kregen om zich te ontwikkelen. Ze zijn hier elk op een eigen manier mee bezig gegaan.

Diergezondheid hadden we ook nog als subdoel, maar dat is een integraal onderdeel van beweiden geworden. In ons project kunnen we niet aantonen dat het vee door het kruidenrijke mengsel gezonder is geworden. Daarvoor was het project te kort.

Ben je tevreden met het resultaat van het project?

De boeren geven aan dat ze veel kennis hebben opgedaan over beweiding waarmee ze op hun bedrijf verder kunnen: beweidingsmethoden, grasopname en graskwaliteit. Dat dit zo goed heeft gewerkt komt doordat omdat we als werkwijze hadden om bij elkaar te kijken en omdat we Peter Takens in de groep hadden, die nam het voortouw en bracht zijn kennis in. 

Wat betreft de melkkwaliteit  zijn we iets interessants op het spoor gekomen, waarmee de groep absoluut verder wil.

Waar ik ook heel tevreden over ben is de excursie naar Ierland. Dat was het geld dubbel en dwars waard. We zijn er met 10 mensen heen geweest. De excursie zorgde voor blikverruiming. Het is belangrijk om over de grens te kijken.

Hoe heb jij dit project ervaren?

Dit is één van mijn laatste activiteiten van mijn betaalde werk. Ik beschouw dit als één van de beste projecten die ik heb mogen uitvoeren. Ik beleef plezier aan projecten waarin je met elkaar een avontuur aan gaat. Met de deelnemende boeren hebben we die kennis gezamenlijk ontwikkeld. Er zit energie in deze groep om door te gaan, ik hoop dat dat kan worden benut om een vervolgproject uit te voeren.