Nieuws

Meld je nu aan voor de nationale Netwerkconferentie POP3!

Graag nodigt het Regiebureau POP je uit voor de nationale Netwerkconferentie POP3 (#POP3con2019). Het thema dit jaar is: Wat een boer niet kent, weet ’ie niet – over kennisdelen op het boerenerf.

Datum: Donderdag 7 november 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Veerensmederij, Soesterweg 330 in Amersfoort (in de directe omgeving van het station)

Aanmelden voor de dag verloopt via het deelnameformulier. Je vindt daar ook meer info over de workshops. Opgeven voor de workshops kan op de dag zelf.

Laat je verrassen!

Het Regiebureau POP zorgt voor een dagvullend, verrassend en inspirerend programma, met voldoende ruimte voor ontmoeten.

  • 09.00: Ontvangst met koffie en thee
  • 10.00: Opening
  • 10.45: Joris Lohman over kennisdelen in tijden van transitie. Joris Lohman is directeur van Food Hub.
  • 11.30: Workshopronde 1
  • 12.45: Lunch
  • 13.30: ‘Intermezzo’ met Ad Tabak en Ger de Peuter over de overgangsjaren tussen POP3 en het Nieuwe GLB. Ad Tabak werkt als Programmamanager Nationaal Strategisch Plan (NSP) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ger de Peuter is directeur van het Regiebureau POP.
  • 14.15: Workshopronde 2
  • 15.30: Plenaire afsluiting
  • 16.00: Netwerkborrel

Geleerde lessen in praktijk

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in een fase gekomen, waarin de resultaten van POP3-projecten zichtbaar worden. Ook is inmiddels heel wat onderzoek gedaan en ervaring en kennis opgebouwd over plattelandsontwikkeling.

Kijkend naar de toekomst en het Nationaal Strategisch Plan (NSP), staan we nu voor de uitdaging om dat wat we geleerd hebben te vertalen naar de praktijk én mee te nemen in het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid. Dat lukt ons alleen als we elkaar kennen, weten te vinden en benutten. De Netwerkconferentie POP3 op 7 november vormt daarvoor een uitstekende gelegenheid. We kijken uit naar je komst!

Netwerkconferentie POP3 2019