Water

Melkveehouders in Friesland van start met aanpak erfafspoeling

Onder de naam Schoon Erf, Schoon Water is op 4 oktober een project gestart voor alle melkveehouders in Friesland. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het nemen van maatregelen kunnen melkveehouders voorkomen dat meststoffen vanaf het boerenerf in omliggende sloten stromen. De samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Agrarische Jongeren Fryslân roepen alle melkveehouders op deel te nemen. Naast Wetterskip Fryslân is ook de provincie Friesland medefinancier.

De agrarische belangenorganisaties en Wetterskip Fryslân hebben zich tot doel gesteld dat in 2021 bij 80% van de melkveehouders in Friesland geen erfafspoeling van schadelijke stoffen meer plaatsvindt. Met de lancering van de website www.schoonerfschoonwater.frl is het project officieel gestart. Melkveehouders kunnen zich voor 1 april 2017 via deze site aanmelden om deel te nemen aan het project. Zij hebben dan de kans om te werken aan een schoner erf. Na aanmelding, krijgen zij een kosteloos bezoek van twee adviseurs, die samen met de boer kijken welke maatregelen op het erf getroffen kunnen worden ter voorkoming van erfafspoeling. Provincie Friesland stelt voor alle deelnemende boeren een stimuleringsbijdrage open.

In de meeste gevallen is een aantal simpele en betaalbare maatregelen op het boerenerf al voldoende. Zo kunnen de perssappen vastgehouden worden met een absorberende onderlaag. Door te zorgen dat de dakgoten rechtstreeks afwateren op de sloot, vermindert de hoeveelheid percolaat. Zelfs als de kuilbult perssappen lekt zijn er genoeg eenvoudige oplossingen te bedenken zodat niet het hele erf verbouwd hoeft te worden. Melkveehouders die meedoen aan Schoon Erf, Schoon Water krijgen een financiële bijdrage als de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien voldoen ze dan aan de eisen van toezicht en handhaving van het Wetterskip Fryslân. Ze moeten zich dan wel voor 1 april 2017 aanmelden.

Water