Nieuws

Naar een Nationaal Strategisch Plan

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt herzien. Op 23 mei 2019 spraken ongeveer 200 betrokkenen bij het GLB in Nieuwegein over deze veranderingen. In een digitaal magazine op de website ToekomstGLB leest u het verslag van deze inspirerende bijeenkomst.

In het volgende GLB-programma gaan een aantal dingen veranderen. De belangrijkste punten zijn:

  • Er komt meer ruimte voor lidstaten voor nationale en regionale doelen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en plattelandsbeleid. In het Nationaal Strategisch Plan kan dit worden aangegeven.
  • Er komt meer samenhang tussen de eerste en tweede pijler van het GLB. Er komt daarom geen POP4, maar een GLB-programma. Ook de rol van het Regiebureau POP zal hierdoor veranderen.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het Regiebureau POP draagt hier ook aan bij. Onder andere door het inbrengen van ervaringen en ideeën voor verbetering van POP3.